Konto na hostingu www zostało zawieszone!

Jeżeli chcesz, aby konto zostało odblokowane lub uzyskać dostęp do danych, jak najszybciej skontaktuj się z nami.

W przypadku braku kontaktu, konto wraz z wszystkimi danymi na nim zostanie bezpowrotnie usunięte.


Ponadto, informujemy, że z dniem 19.12.2019 r. marka XPX.pl została przejęta przez firmę Slotex.pl Wojciech Olanin.

Dotychczas świadczone usługi przez XPX.pl zostaną zmigrowane na infrastrukturę Slotex.pl oraz dostosowane do jej oferty - Po kontakcie z nami.


Nasz aktualny adres e-mail: migracja@xpx.pl